7 november, 2016

Råd och tips

paragrafSambo – ekonomisk risk?

Att flytta samman och bli sambo är en stor händelse. Att då diskutera vad som skulle hända om förhållandet tar slut eller om någon av Er avlider är just inget man gör. Att sätta sig in i de ekonomiska konsekvenserna när separationen är ett faktum, eller man är kvar som efterlevande, är ofta för sent.

T ex ärver sammanboende inte varandra vilket innebär att det kan bli så att den efterlevande sambon måste flytta från bostaden för att den avlidens föräldrar eller syskon ska få sitt arv. Alla är heller inte medvetna om att i det fall den ena sambon betalt en större del av den bostad som man köpt för att använda gemensamt, och även om denne står som ägare, kan det bli så att bostadens värde ska delas lika vid en separation.

paragrafÄktenskapsförord – trygghet äkta makar emellan?

Nyblivna äkta makar, står ni inför stundande bröllop, eller har ni ett lyckligt ägtenskap sedan tidigare? Vem har i dessa tider en tanke på att skaffa sig ett äktenskapsförord. ”-Vi kommer aldrig att skilja oss” eller ”- till döden skliljer oss åt”. Nog lever man på lyckans charm, men vad händer den dagen lyckan vänder och det plöstligt är slut?

Äktenskapsförord är ett avtal makar, eller blivande makar emellan, därigenom bestämms det att all den enskilda egendom som tillhör eller tillfaller någon av makarna skall förbli dennes enskilda egendom. Allt annat som ej är enskild egendom kommer tillfalla som giftorättsgods. Vid en äktenskapskillnad är det giftorättsgodset som delas lika mellan makar. Det är en klok ide att skapa ett äktenskapsförord redan innan/efter vigeln som man sedan ser över, låt säga vart 5 år, för att se om avtalet fungerar i dagsläget.

paragrafTestamente – behövs det?

Många familjer idag består av ”mina-, Dina och våra barn” sk särkullbarn. För att göra det möjligt för den efterlevande att kunna bo kvar själv, eller tillsammans med barnen, i det gemensamma hemmet krävs ofta att ett testamente.
Även i det fall där man vill att ens kvarlåtenskap skall vara arvtagarens enskilda egendom (se Juridiska termer) måste ett testamente upprättas.