7 november, 2016

Juridiska termer

Juridiska termer

Arvslott

Den lott, arv, som en arvinge får enligt den legala arvsordningen.

Avtal

En rättshandling varigenom rättighet och skyldighet uppkommer mellan parterna. Ett avtal kommer oftast till stånd genom anbud och accept.
Det är inte alltid man är medveten om att ett avtal har ingåtts genom anbud och accept. T ex vid ett restaurangbesök är beställningen att se som en accept av anbudet om maträtten och priset. Avtalet fullgörs när den beställda maten serveras och accepteras av gästen.

Enskild egendom

Makes egendom som inte är giftorättsgods, och därmed inte ska ingå i bodelning.
Egendom kan bara vara enskild om förordnande om detta finns i äktenskapsförord mellan makar eller om någon av makarna ärvt genom testamente eller fått genom gåva och det i handlingana förordnats om enskild egendom.
Avkastning från enskild egendom är giftorättsgods om inget annat har föreskrivits i den rättshandling som gjort egendomen enskild.

Gåva mellan makar

För att en gåva ska bli giltig krävs normalt att gåvan har överlämnats till mottagaren. Detta gäller även för makar. Men för att gåva till make ska bli giltig mot givarens borgenärer krävs dessutom att gåvan registreras hos tingsrätten.

Sambo

Två personer som stadigvarande bor tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden.

Ägarlägenhet

En form av boende som infördes den 1 maj 2009. Finns endast i nyprocuderade flerbostadshus. Precis som för en fastighet ska lagfart sökas för ägarlägenhet. Sedan disponerar ägaren över längheten på samma sätt som t ex en villa.