HASTAPPEN.SE

Bara ett klick bort i mobilen finns en app – både för iPhone och Android –  med hjälp och svar på de flesta frågor inom hästjuridik. Vid EM i Fälttävlan lanseras ett helt nytt unikt koncept, HASTAPPEN.SE, inom hästjuridik med appar, föreläsningar, kurser och konsultation.  Att äga häst, tävla häst, köpa häst, sälja häst, driva Läs mer om HASTAPPEN.SE[…]

Folkbokföring på lägenhet

Den som är folkbokförd i ett hus med mer än en lägenhet (flerbostadshus) ska framöver vara folkbokförd på lägenheten istället för, som idag, bara på fastighet. Justering kommer att ske genom förfrågan från Skatteverket till vilken man ska uppge sitt nya fyrsiffriga lägenhetsnummer.

Vikingalagen ersätter Jantelagen

Vikingalagen Som motvikt till Jantelagen skapade Lars-Eric Uneståhl Vikingalagen. I Sverige tillhör han en av de psykologer som introducerat mental träning för idrottare och andra. För att öka ditt positiva välbefinnande och faktiskt se att dina prestationer är värdefulla bör man ersätta jantelagens budord med Vikingalagens något mer positiva och upplyftande budord. 1. Tillvarons största Läs mer om Vikingalagen ersätter Jantelagen[…]

Nya momsregler 2013

Från och med den 1 januari 2013 gäller nya bestämmelser i mervärdesskatten (moms). Nedan är en sammanfattning av förändringarna. http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/moms/nyamomsregler2013/nyabestammelserimervardesskattelagen.4.2b543913a42158acf800027044.html

Avtalsvillkor

I en dom från Hovrätten över Skåne och Blekinge har Hovrätten tagit ställning i frågan om avtalsvillkor, i detta fall mellan två näringsidkare. Frågan är om ett avtal ingåtts på bestämd tid eller är ett löpande avtal. Även i kommersiella sammanhang måste man upprätthålla ett krav på att avtalsvillkor ska vara tydliga och inte kunna Läs mer om Avtalsvillkor[…]