Vad händer om en förmedlare är inblandad vid en hästaffär?

När en häst säljs av en privatperson och köparen också är privatperson är det Köplagen som gäller. Säljare och Köpare kan då genom avtal bestämma vad som ska gälla vid t ex fel och hästen går också att sälja i s k ”befintligt skick”. MEN om Säljaren tar hjälp av någon, som ett försäljningsstall eller Läs mer om Vad händer om en förmedlare är inblandad vid en hästaffär?[…]

Kan Du skillnaden mellan när Köplagen och Konsumentköplagen gäller?

Inför en hästöverlåtelse är det jätteviktigt att veta om det är köplagens eller konsumentköplagens regler som gäller vid just Ditt tillfälle. Varför? Jo, så att avtalet, som givetvis är skriftligt, blir så bra som möjligt. Köplagen är t ex dispositiv vilket innebär att avtalet gäller framför lagen, så det man kommit överens om i avtalet Läs mer om Kan Du skillnaden mellan när Köplagen och Konsumentköplagen gäller?[…]