Vad innebär det att vara Fodervärd?

Att vara fodervärd till en häst kan vara det perfekta alternativet för Dig som vill prova på att vara hästägare. Oftast innebär det att fodervärden står för alla löpande kostnader och har ansvaret för foderhästen under en längre bestämd tid. I vanliga fall betalar fodervärden ingen avgift till hästägaren – då blir det ju hyra Läs mer om Vad innebär det att vara Fodervärd?[…]

Vem får hästen om ett samboförhållande spricker?

För sambor är det Sambolagen som styr vad man ska dela på om ett samboförhållande spricker. Sambolagen säger att det är ”bostad och bohag införskaffat för gemensamt bruk” som ska delas. Men var blir hästen av då? Allt som inte är bostad och bohag – och det är ju inte hästen – får den av Läs mer om Vem får hästen om ett samboförhållande spricker?[…]

Vad händer om en förmedlare är inblandad vid en hästaffär?

När en häst säljs av en privatperson och köparen också är privatperson är det Köplagen som gäller. Säljare och Köpare kan då genom avtal bestämma vad som ska gälla vid t ex fel och hästen går också att sälja i s k ”befintligt skick”. MEN om Säljaren tar hjälp av någon, som ett försäljningsstall eller Läs mer om Vad händer om en förmedlare är inblandad vid en hästaffär?[…]

Kan Du skillnaden mellan när Köplagen och Konsumentköplagen gäller?

Inför en hästöverlåtelse är det jätteviktigt att veta om det är köplagens eller konsumentköplagens regler som gäller vid just Ditt tillfälle. Varför? Jo, så att avtalet, som givetvis är skriftligt, blir så bra som möjligt. Köplagen är t ex dispositiv vilket innebär att avtalet gäller framför lagen, så det man kommit överens om i avtalet Läs mer om Kan Du skillnaden mellan när Köplagen och Konsumentköplagen gäller?[…]