Medryttare – vad gäller?


Det finns många hästägare som har medryttare till sina hästar – men tyvärr finns det inte lika många skrivna avtal/kontrakt som visar vad man kommit överens om.
Just i relationen hästägare/medryttare blir det lätt tvist och osämja, även om hästägare och medryttare känner varandra sedan tidigare. Kanske beror det på att man vill utvecklas åt olika håll eller att man har olika syn på skötseln av hästen.
Det är därför oerhört viktigt att hästägaren och medryttaren redan innan samarbetet om hästen går igång har diskuterat och kommit överens om vad som ska gälla.
Vad händer om hästens skadar sig eller om utrustningen blir skadad? Vilka försäkringar behövs och vilka försäkringar finns?
Här under kategorin Fodervärd & Medryttare kommer vi att ta upp vad som kan vara viktigt att tänka på – så håll ögonen öppna och följ Hastappen.se på Fb!