Medryttare – vad gäller?

Det finns många hästägare som har medryttare till sina hästar – men tyvärr finns det inte lika många skrivna avtal/kontrakt som visar vad man kommit överens om. Just i relationen hästägare/medryttare blir det lätt tvist och osämja, även om hästägare och medryttare känner varandra sedan tidigare. Kanske beror det på att man vill utvecklas åt Läs mer om Medryttare – vad gäller?[…]