Vad innebär det att vara Fodervärd?


Att vara fodervärd till en häst kan vara det perfekta alternativet för Dig som vill prova på att vara hästägare. Oftast innebär det att fodervärden står för alla löpande kostnader och har ansvaret för foderhästen under en längre bestämd tid. I vanliga fall betalar fodervärden ingen avgift till hästägaren – då blir det ju hyra av häst istället.
Det är viktigt att fodervärden och hästägaren alltid skriver ett avtal om vad som gäller – även om fodervärden och hästägaren känner varandra sedan tidigare – och det finns en hel del att tänka på.
En vanlig fråga är om man kan använda avtal som går att ladda ned från nätet. Svar: helst inte! En stor risk i att använda ”färdiga” avtal är dels att parterna faktiskt inte förstår det juridiska språket och inte riktigt vet vad det är man avtalar och  dels att man förutsätter att ett ”färdigt” avtal är komplett (vilket det absolut inte är) och därmed missar/glömmer att avtala om viktiga frågor.
Här vår kategori Fodervärd & Medryttare kommer löpande information om vad som är viktigt att tänka på!