Vem får hästen om ett samboförhållande spricker?


För sambor är det Sambolagen som styr vad man ska dela på om ett samboförhållande spricker. Sambolagen säger att det är ”bostad och bohag införskaffat för gemensamt bruk” som ska delas.

Men var blir hästen av då?
Allt som inte är bostad och bohag – och det är ju inte hästen – får den av parterna som står som ägare. Det är alltså viktigt att hästen verkligen är registrerad på rätt part! Om hästen finns i ett bolag? Då ingår hästen i bolaget och den som äger bolaget har rätt till hästen.
Om man inte vill att Sambolagen ska gälla i sitt samboförhållande ska man skriva ett Samboavtal. Där kan man bestämma precis hur man vill om vem som ska få vad vid en eventuell separation, och då kan man reglera all egendom, inte bara bostad och bohag – alltså även hästen.