Vad händer om en förmedlare är inblandad vid en hästaffär?


När en häst säljs av en privatperson och köparen också är privatperson är det Köplagen som gäller. Säljare och Köpare kan då genom avtal bestämma vad som ska gälla vid t ex fel och hästen går också att sälja i s k ”befintligt skick”.
MEN om Säljaren tar hjälp av någon, som ett försäljningsstall eller någon som driver en liten enskild firma, och som t ex visar hästen eller har den på tillridning blir istället Konsumentköplagen gällande.
Konsumentköplagen har långtgående regler som skyddar Köparen – och dessa regler går inte att avtala bort. Det går inte heller att sälja något i ”befintligt skick” enligt Konsumentköplagen.
Enligt Konsumentköplagen anses ett fel som upptäckts inom 6 månader från köpet ha funnits där vid överlåtelsen. Motsvarande regel finns inte i Köplagen.
Om det då skulle finnas ett fel och köpet skall gå till baka kan köparen välja att kräva säljaren eller förmedlaren på köpeskillingen.
Alltså – ha koll på vilken lag som gäller! Läs mer här

Kan Du skillnaden mellan när Köplagen och Konsumentköplagen gäller?