Kan Du skillnaden mellan när Köplagen och Konsumentköplagen gäller?

Inför en hästöverlåtelse är det jätteviktigt att veta om det är köplagens eller konsumentköplagens regler som gäller vid just Ditt tillfälle. Varför? Jo, så att avtalet, som givetvis är skriftligt, blir så bra som möjligt. Köplagen är t ex dispositiv vilket innebär att avtalet gäller framför lagen, så det man kommit överens om i avtalet är det som gäller, medan Konsumentköplagen är tvingande, d v s den går inte att avtala bort och det går t ex inte att sälja en häst i ”Befintligt skick” enligt Konsumentköplagen.

Så här ser det ut:

Säljare          Köpare          Lag

Privat            Privat             Köplagen

Företag         Privat             Konsumentköplagen

Privat            Företag          Köplagen

Företag         Företag           Köplagen

Häng på och följ oss i vår serie om Hästjuridik och köp/sälj. Gilla och dela så att vi får så många bra hästaffärer som möjligt där tid och pengar läggs på hästen och inte på tvisten!