Vikingalagen ersätter Jantelagen

Vikingalagen

Som motvikt till Jantelagen skapade Lars-Eric Uneståhl Vikingalagen. I Sverige tillhör han en av de psykologer som introducerat mental träning för idrottare och andra.

För att öka ditt positiva välbefinnande och faktiskt se att dina prestationer är värdefulla bör man ersätta jantelagens budord med Vikingalagens något mer positiva och upplyftande budord.

1. Tillvarons största gåva – är jag själv.
2. Alla människor kan lära sig något av mig.
3. Mina tankar är mer komplicerade än alla datamaskiner.
4. Mina känslor är lika viktiga som andra människors.
5. Det jag säger är väl värt att lyssna på.
6. Det jag gör är väl värt att uppmärksamma.
7. Jag respekterar mig själv och finner att andra gör det också.
8. Jag skrattar åt mig själv med ömhet och värme.
9. Jag har full rätt att må bra på alla sätt.
10. Jag är unik, det finns ingen mer som jag.